XS_AD_ANALYSIS_PLANES_ENABLED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​ANALYSIS_​PLANES_​ENABLED

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Analiza i projektowanie

Należy nadać tej opcji zaawansowanej wartość FALSE, aby przywrócić metodę tworzenia modelu analitycznego używaną w Tekla Structures 2017i i wcześniejszych wersjach.

Wartością domyślną jest TRUE.

W przypadku zmiany wartości Tekla Structures ponowne utworzy modele analityczne.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej