XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BOLT_FILTER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​BOLT_​FILTER

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Filtr rysunku zestawczego umożliwia ograniczenie liczby widocznych obiektów rysunku i określenie elementów, które mają być uwzględnione w planie zakotwień. Najpierw należy utworzyć filtr śrub, a następnie wprowadzić jego nazwę, która będzie wartością tej opcji zaawansowanej. Tekla Structures wyświetli plan zakotwień ze śrubami uwzględnionymi w filtrze rysunku.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BOLT_FILTER =<nazwa filtra rysunku śrub>

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej