XS_ASSEMBLY_DRAWING_VIEW_TITLE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASSEMBLY_​DRAWING_​VIEW_​TITLE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Umożliwia zdefiniowanie tytułu widoków rysunku zespołu w rysunku zbiorczym.

Wprowadź dowolną kombinację tekstu i opcji, każdą opcję otaczając symbolami procentu (%).

Przykład: Szt. %MODEL_NUMBER%, Nr %ASSEMBLY_POS%

Dostępne ustawienia:

  • PART_NAME

  • PART_MATERIAL

  • PART_POS

  • ASSEMBLY_POS

  • MODEL_NUMBER

  • LENGTH

  • PROFILE

  • MAIN_PART_LENGTH

  • DRAWING_BASE_NAME

  • DRAWING_NAME

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej