XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​MEMBER_​RESULT_​DISP_​DIVISION_​COUNT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Analiza i projektowanie

Umożliwia zdefiniowanie punktów obliczeniowych elementów, których wyniki są zapisywane w bazie danych analysis_results.db5. Ta opcja zaawansowana określa liczbę części, na które jest dzielony każdy element obliczeniowy.

Należy wprowadzić wartość całkowitą. Wartością domyślną jest 0, co powoduje, że wyniki przemieszczeń nie są zapisywane.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Aby zapisać tylko przemieszczenia końców elementów, należy w opcji XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT ustawić wartość 1.

Aby poza przemieszczeniami końców zapisać trzy pośrednie wyniki przemieszczeń, należy w opcji XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT ustawić wartość 4.

Zobacz również

XS_​AD_​MEMBER_​RESULT_​MIN_​DISTANCE

XS_​AD_​MEMBER_​RESULT_​DIVISION_​COUNT

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej