XS_ALLOW_INCH_MARK_IN_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ALLOW_​INCH_​MARK_​IN_​DIMENSIONS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: ogólne

Aby w Tekla Structures uwzględnić symbol cali w wymiarach, należy ustawić wartość TRUE. Wartością domyślną jest TRUE.. Jeśli znaki cali nie mają być wyświetlane, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej