XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SENDING_INTERVAL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTOMATIC_​USER_​FEEDBACK_​SENDING_​INTERVAL

Kategoria

Właściwości modelowania

Wprowadź liczbę całkowitą, aby przesłać interwał informacji o statystykach użytkowania. Wartość tej opcji zaawansowanej odpowiada liczbie wierszy w pliku historii. Wartością domyślną jest 10000.

Plik historii nazywa się UserFeedbackLog.txti znajduje się w folderze Logs pod ścieżką zdefiniowaną przez XSUSERDATADIR w teklastructures.ini pliku.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej