XS_ALLOW_REINFORCING_LOCKED_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ALLOW_​REINFORCING_​LOCKED_​PARTS

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Aby tworzyć, modyfikować lub usuwać zbrojenie w zablokowanych elementach, należy wybrać wartość TRUE. Takie rozwiązanie jest przydatne, na przykład kiedy różne zespoły projektowe odpowiadają za modelowanie elementów betonowych i modelowanie zbrojenia, a także gdy trzeba zapobiec możliwości modyfikacji elementów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej