XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_DRAWING_TOLERANCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​DRAWING_​TOLERANCE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia określenie odległości zespołu od płaszczyzny widoku w przypadku zespołu, który ma być uwzględniony w planie zakotwień. Odległość należy wprowadzić w milimetrach. Wartością domyślną jest 200.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej