XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_DRAWING_TOLERANCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​DRAWING_​TOLERANCE

Kategoria

Właściwości rysunku

Umożliwia określenie odległości zespołu od płaszczyzny widoku w przypadku zespołu, który ma być uwzględniony w planie zakotwień. Odległość należy wprowadzić w milimetrach. Wartością domyślną jest 200.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej