XS_AISC_WELD_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AISC_​WELD_​MARK

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Spoiny

Aby utworzyć znaki spoin AISC, zastosować długość ramienia jako domyślny wymiar rozmiaru spoiny oraz utworzyć spoinę po stronie linii wskazującej przy użyciu właściwości spoiny poniżej linii, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE.

Aby utworzyć znaki spoin ISO, zastosować grubość pokrycia jako domyślny wymiar rozmiaru spoiny oraz utworzyć spoinę po stronie linii wskazującej przy użyciu właściwości spoiny ponad linią, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość FALSE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana wpływa także na odstępy w spoinach przerywanych:

  • TRUE wartość Rozstaw wprowadzona we właściwościach spoiny zostanie użyta jako punkt środkowy do wyśrodkowania rozstawu spoin.

  • FALSE wartość Rozstaw wprowadzona we właściwościach spoiny zostanie użyta jako rozstaw między spoinami.

Znak AISC spoiny przerywanej naprzemiennej z wymiarem odległości po myślniku:

Znak ISO spoiny przerywanej naprzemiennej z odległością między zespolonymi elementami w nawiasach

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Uwaga:

Opcja zaawansowana XS_AISC_WELD_MARK jest dostarczana z plikami folderu modelu. W razie konieczności dostarczenia modelu innym osobom należy wysłać cały model ze wszystkimi plikami (nie tylko plik bazy danych modelu *.db1), aby mieć pewność, że rozmiary przekroju spoiny pozostaną takie same. Jeśli wartość tej opcji zaawansowanej zostanie zmieniona, zmieni się też odpowiednio rozmiar przekroju poprzecznego spoiny.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej