XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASSEMBLY_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Kategoria: Numeracja

Umożliwia zdefiniowanie zawartości numeru pozycji zespołu.

Uwaga:

W przypadku używania klonowania nie należy zmieniać tej opcji zaawansowanej po utworzeniu rysunku pojedynczego elementu, zespołu lub elementu betonowego. Może to spowodować częściowe odseparowanie rysunków od elementu, który reprezentują, a także spowodować ich oznaczenie jako usuniętych oraz sklonowanie innych rysunków po następnym numerowaniu.

Uwaga:

Opcje zaawansowane XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING i XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING zastępują opcje zaawansowane XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR. XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR nie ma wpływu na zespół i/lub numery pozycji elementu, jeśli używasz XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING i/lub XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING.

Dostępne ustawienia:

Opcja

Opis

%ASSEMBLY_PREFIX%

Przedrostek zespołu zdefiniowany w oknie dialogowym właściwości elementu.

%ASSEMBLY_POS%

Numer bieżący pozycji zespołu zaczynający się od numeru początkowego zdefiniowanego w oknie dialogowym właściwości elementu.

%ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS%

Jak powyżej, ale z literami.

Domyślnie są używane litery A–Z, ale można zdefiniować dozwolone litery za pomocą opcji zaawansowanej XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS.

%UDA:[nazwa_uda]%

Atrybut użytkownika dotyczący zespołu lub elementu głównego zespołu.Jeśli jest zdefiniowany atrybut dla zespołu, zostanie on zastosowany.W przeciwnym razie zostanie użyty atrybut elementu głównego.Można też określić, aby był używany tylko atrybut użytkownika elementu głównego, na przykład %UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[nazwa_tpl]%

Atrybut szablonu zespołu lub elementu głównego zespołu, na przykład % TPL:PROJECT.NUMBER% .

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Liczba znaków w numerze pozycji zespołu

Można zdefiniować liczbę znaków, dodając na końcu opcji %ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS% i %ASSEMBLY_POS% kropkę i odpowiednią liczbę. Na przykład %ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS.3% spowoduje zastosowanie w każdym zespole trzech liter, zaczynając od AAA.

Przykład

Jeśli w tej opcji zaawansowanej zostanie ustawiona wartość %ASSEMBLY_PREFIX%/%ASSEMBLY_POS.3%, wynikiem będzie A/001.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej