XS_AD_GET_MOMENT_CONNECTION_STATUS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​GET_​MOMENT_​CONNECTION_​STATUS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Analiza i projektowanie

Umożliwia określenie wartości (Tak lub Nie), którą przyjmuje opcja Symbole połączeń na moment, kiedy w modelu analitycznym zostanie użyte polecenie Uzyskaj wyniki. Opcja Symbole połączeń na moment jest dostępna na karcie Warunki końcowe w oknie dialogowym właściwości atrybutów elementu zdefiniowanych przez użytkownika i określa, czy symbole połączeń na moment są wyświetlane na rysunkach.

Ta opcja zaawansowana może mieć następujące wartości:

  • yz: jeśli obroty ry i rz są zablokowane w modelu analitycznym, zostanie użyta wartość Tak, w przeciwnym razie zostanie użyta wartość Nie.

  • xyz: jeśli wszystkie obroty są zablokowane w modelu analitycznym, zostanie użyta wartość Tak, w przeciwnym razie zostanie użyta wartość Nie.

  • z: jeśli obrót rz jest zablokowany w modelu analitycznym, zostanie użyta wartość Tak, w przeciwnym razie zostanie użyta wartość Nie.

  • Opcja zaawansowana nie jest ustawiona: zostanie użyta wartość ustawiona ręcznie w opcji Symbole połączeń momentowych.

Ustawieniem domyślnym jest yz.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej