XS_AD_LOAD_COMBINATION_METHOD

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​LOAD_​COMBINATION_​METHOD

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Analiza i projektowanie

Użyj tej opcji zaawansowanej, aby określić, że ma być tworzona kombinacja obciążeń zamiast powtarzanego obciążenia w eksporcie STAAD.Pro z Tekla Structures.

Ustaw wartość 0, aby używać REPEAT LOAD, lub wartość 1, aby używać LOAD COMBINATION.

Wartością domyślną jest 0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej