XS_ADJUST_GRID_LABELS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ADJUST_​GRID_​LABELS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok modelu

Aby wyłączyć dynamiczne przesuwanie etykiet siatki podczas powiększania i przytwierdzić etykiety na końcach linii siatki, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość FALSE. Wartością domyślną jest TRUE, a etykiety linii siatki są widoczne. Podczas pracy z bardzo dużymi siatkami utrzymywanie widocznych etykiet siatki może spowolnić pracę programu Tekla Structures. Po zmianie ustawienia opcji zaawansowanej trzeba zamknąć widok i wyświetlić go ponownie, aby zmiany zostały zastosowane.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej