CAST_UNIT_WIDTH_ONLY_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​WIDTH_​ONLY_​PARTS

Wyświetla całkowitą szerokość zespołu betonowego z uwzględnieniem wszystkich elementów betonowych, stalowych i elementów wykonanych z różnych materiałów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej