CAST_UNIT_LENGTH_ONLY_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​LENGTH_​ONLY_​PARTS

Wyświetla całkowitą długość zespołu betonowego z uwzględnieniem wszystkich elementów betonowych, stalowych i elementów wykonanych z różnych materiałów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej