CC_MAX_CROSS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC_MAX_CROSS

Wyświetla największą odległość między środkami poprzecznych prętów zbrojeniowych w siatkach zbrojeniowych o różnych odległościach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej