CAST_UNIT_WIDTH_ONLY_CONCRETE_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​WIDTH_​ONLY_​CONCRETE_​PARTS

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla szerokość zespołu betonowego uwzględniając wszystkie elementy betonowe.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej