CAST_UNIT_WIDTH_ONLY_CONCRETE_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​WIDTH_​ONLY_​CONCRETE_​PARTS

Wyświetla szerokość zespołu betonowego uwzględniając wszystkie elementy betonowe.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej