CAST_UNIT_HEIGHT_ONLY_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​HEIGHT_​ONLY_​PARTS

Wyświetla wysokość zespołu betonowego z uwzględnieniem wszystkich elementów betonowych, stalowych i elementów wykonanych z różnych materiałów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej