comment

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

comment

Zdefiniowany przez użytkownika atrybut Komentarz określony w oknie dialogowym atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika w szablonach i raportach, zobacz Atrybuty szablonu użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej