CONCRETE_COVER_FROM_PLANE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CONCRETE_​COVER_​FROM_​PLANE

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Umożliwia wyświetlanie odległości od powierzchni elementu do pręta zbrojeniowego, prostopadle do płaszczyzny pręta.

Jest to pierwsza wartość wprowadzona w polu Z płaszczyzny we właściwościach elementu Pojedynczy pręt lub Grupa prętów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej