COG_X, COG_Y, COG_Z

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

COG_X, COG_Y, COG_Z

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla współrzędne środka ciężkości zespołów, elementów lub spoin:

  • W przypadku elementów, zespołów i zespołów betonowych atrybuty COG_X, COG_Y i COG_Z podają wartości w globalnym układzie współrzędnych.

  • W przypadku spoin atrybuty COG_X, COG_Y i COG_Z podają wartości w lokalnym układzie współrzędnych (na siatce bieżącej płaszczyzny roboczej).

Tych atrybutów nie można używać w nagłówkach ani stopkach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej