COG_X, COG_Y, COG_Z

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

COG_X, COG_Y, COG_Z

Wyświetla współrzędne środka ciężkości zespołów, elementów lub spoin:

  • W przypadku elementów, zespołów i zespołów betonowych atrybuty COG_X, COG_Y i COG_Z podają wartości w globalnym układzie współrzędnych.

  • W przypadku spoin atrybuty COG_X, COG_Y i COG_Z podają wartości w lokalnym układzie współrzędnych (na siatce bieżącej płaszczyzny roboczej).

Tych atrybutów nie można używać w nagłówkach ani stopkach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej