CC_TARGET

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC_TARGET

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Przedstawia docelową wartość rozstawu między środkami w grupach prętów zbrojeniowych, grupach prętów w zestawach prętów lub w siatkach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej