CAST_UNIT_LENGTH_ONLY_CONCRETE_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​LENGTH_​ONLY_​CONCRETE_​PARTS

Wyświetla długość zespołu betonowego uwzględniając wszystkie elementy betonowe.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej