CONNECTED_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CONNECTED_PARTS

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

W przypadku śrub w tym polu wyświetlane są numery pozycji połączonych elementów (np. P102 -> P17 P18 P23). Jeżeli typ listy to ASSEMBLY_BOLT numery pozycji bieżącego zespołu nie są wyświetlane w polu . Tego pola należy używać wyłącznie jako polecenie zapytania w odniesieniu do pojedynczych śrub. W odniesieniu do obiektów innych niż śruby to pole pozostaje puste.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej