CONNECTED_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CONNECTED_PARTS

W przypadku śrub w tym polu wyświetlane są numery pozycji połączonych elementów (np. P102 -> P17 P18 P23). Jeżeli typ listy to ASSEMBLY_BOLT numery pozycji bieżącego zespołu nie są wyświetlane w polu . Tego pola należy używać wyłącznie jako polecenie zapytania w odniesieniu do pojedynczych śrub. W odniesieniu do obiektów innych niż śruby to pole pozostaje puste.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej