CAST_UNIT_HEIGHT_TOTAL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​HEIGHT_​TOTAL

Wyświetla całkowitą wysokość zespołu betonowego z uwzględnieniem wszystkich elementów betonowych, stalowych, elementów wykonanych z różnych materiałów, prętów zbrojeniowych, wykończeń powierzchni i śrub.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej