CAST_UNIT_REBAR_WEIGHT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​REBAR_​WEIGHT

Wyświetla ciężar prętów zbrojeniowych w zespole betonowym.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej