CAST_UNIT_REBAR_WEIGHT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​REBAR_​WEIGHT

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla ciężar prętów zbrojeniowych w zespole betonowym.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej