CUSTOM.MESH_xxx

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CUSTOM.MESH_​xxx

Następujące atrybuty są dostępne w przypadku siatek zbrojeniowych:

  • CUSTOM.MESH_LENGTH_NET (odległość)

  • CUSTOM.MESH_WIDTH_NET (odległość)

  • CUSTOM.MESH_SIZE_NET (tekst)

Wszystkie te atrybuty są obliczane na podstawie prętów siatki z uwzględnieniem wszystkich wycięć. Długość netto to zawsze dłuższy z wymiarów siatki, a szerokość netto — krótszy. Rozmiar netto jest zawsze wyrażony w oparciu o długość netto i szerokość netto z uwzględnieniem tekstu przeznaczonego na rozmiary i rozstawy.

Wyniki obliczeń mogą być uwzględnione w raporcie użytkownika. W Edytorze szablonów te atrybuty znajdują się w podfolderze CUSTOM oknie dialogowym Atrybuty.

Zalecamy użycie tych atrybutów zamiast jakichkolwiek innych atrybutów siatki do obliczania rozmiaru.

Zapytanie o długość Tekla Structures pokazuje długość całkowitą, podczas gdy MESH_LENGTH_NET pokazuje długość samej siatki.

Zapytanie o rozmiar Tekla Structures pokazuje najpierw wysokość a na końcu szerokość, podczas gdy MESH_SIZE_NET wyświetla szerokość jako pierwszą, a wysokość jako ostatnią: 20/8-100/200-5950/2950 .

Was this helpful?
Wstecz
Dalej