CONNECTED_ASSEMBLIES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CONNECTED_ASSEMBLIES

W przypadku śrub w tym polu wyświetlane są numery pozycji zespołów połączonych elementów (np. A17 A18 A23). W przypadku list ASSEMBLY_BOLT numery pozycji bieżącego zespołu nie są wyświetlane w polu Tekla Structures. Tego pola należy używać wyłącznie jako polecenie zapytania w odniesieniu do pojedynczych śrub. W odniesieniu do obiektów innych niż śruby to pole pozostaje puste.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej