CANTILEVER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CANTILEVER

Wyświetla długość wystającego elementu profilu. Poniżej przedstawiono przykład spawanego profilu zamkniętego:

Zobacz również

PROFILE

Was this helpful?
Wstecz
Dalej