CATALOG_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CATALOG_NAME

Wyświetla identyfikator siatki zbrojenia, na przykład 8-200-2350/5000 lub Siatka dowolna.W przypadku standardowych siatek wyświetla nazwę siatki używaną w pliku katalogu siatek mesh_database.inp.

Ten identyfikator jest również wyświetlany w polu Siatka we Siatka zbrojeniowa właściwościach w oknie dialogowym Wybierz siatkędla siatek standardowych i jako Nazwa katalogu w oknie Przeglądarka komponentów użytkownika.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej