CATALOG_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CATALOG_NAME

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla identyfikator siatki zbrojenia, na przykład 8-200-2350/5000 lub Siatka dowolna.W przypadku standardowych siatek wyświetla nazwę siatki używaną w pliku katalogu siatek mesh_database.inp.

Ten identyfikator jest również wyświetlany w polu Siatka we Siatka zbrojeniowa właściwościach w oknie dialogowym Wybierz siatkędla siatek standardowych i jako Nazwa katalogu w oknie Przeglądarka komponentów użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej