CONCRETE_COVER_ON_PLANE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CONCRETE_​COVER_​ON_​PLANE

Umożliwia wyświetlanie odległości od powierzchni elementu do pręta zbrojeniowego na płaszczyźnie pręta.

Jest to pierwsza wartość wprowadzona w polu Na płaszczyźnie we właściwościach elementu Pojedynczy pręt lub Grupa prętów.

Aby wyświetlić wartość minimalną lub maksymalną wprowadzoną w polu Na płaszczyźnie, należy użyć następujących atrybutów szablonu:

  • CONCRETE_COVER_ON_PLANE_MIN
  • CONCRETE_COVER_ON_PLANE_MAX
Was this helpful?
Wstecz
Dalej