CC_LONG

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC_LONG

Wyświetla odległości między środkami prętów podłużnych w siatce zbrojeniowej.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej