CC_DIAMETER_xxx

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC_DIAMETER_xxx

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Atrybuty szablonu CC_DIAMETER_ przedstawiają średnice prętów siatki zbrojeniowej.

Atrybuty szablonu Opis

CC_DIAMETER_CROSS

Przedstawia wszystkie średnice prętów poprzecznych.

Przykład: 30*8 4*10.

CC_DIAMETER_LONG

Przedstawia wszystkie średnice prętów podłużnych.

Przykład: 5*10 25*8 5*10.

CC_DIAMETER_MAX_CROSS

Przedstawia największą średnicę prętów poprzecznych.

CC_DIAMETER_MAX_LONG

Przedstawia największą średnicę prętów podłużnych.

CC_DIAMETER_MIN_CROSS

Przedstawia najmniejszą średnicę prętów poprzecznych.

CC_DIAMETER_MIN_LONG

Przedstawia najmniejszą średnicę prętów podłużnych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej