CC_DIAMETER_xxx

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC_DIAMETER_xxx

Atrybuty szablonu CC_DIAMETER_ przedstawiają średnice prętów siatki zbrojeniowej.

Atrybuty szablonu Opis

CC_DIAMETER_CROSS

Przedstawia wszystkie średnice prętów poprzecznych.

Przykład: 30*8 4*10.

CC_DIAMETER_LONG

Przedstawia wszystkie średnice prętów podłużnych.

Przykład: 5*10 25*8 5*10.

CC_DIAMETER_MAX_CROSS

Przedstawia największą średnicę prętów poprzecznych.

CC_DIAMETER_MAX_LONG

Przedstawia największą średnicę prętów podłużnych.

CC_DIAMETER_MIN_CROSS

Przedstawia najmniejszą średnicę prętów poprzecznych.

CC_DIAMETER_MIN_LONG

Przedstawia najmniejszą średnicę prętów podłużnych.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej