CC_MIN_CROSS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC_MIN_CROSS

Wyświetla najmniejszą odległość między środkami poprzecznych prętów zbrojeniowych w siatkach zbrojeniowych o różnych odległościach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej