CONNECTION_ERROR

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CONNECTION_ERROR

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla znak błędu połączenia zdefiniowany w liście połączeń. Używać wyłącznie w przypadku list połączeń.

Dostępne wartości:

  • 1 = zielony symbol połączenia

  • 2 = żółty symbol połączenia

  • 3 = czerwony symbol połączenia

  • 4=połączenie nie przeszło pozytywnie kontroli projektu

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej