CHANGES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CHANGES

Atrybut CHANGES informuje o zmianach rysunku, np. zmianach powstałych podczas wydawania lub modyfikacjach jakiegoś elementu. Tego atrybutu można używać do dodawania do okna Menedżer dokumentów informacji o zmianach w raportach rysunków. Okno Menedżer dokumentów zawiera też kolumnę Zmiany przeznaczoną na takie informacje.

Poniżej przedstawiono przykład kolumny ze zmianami w oknie Menedżer dokumentów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej