CAST_UNIT_VERTICAL_POSITION_CODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​VERTICAL_​POSITION_​CODE

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla wysokość poziomu siatki zespołu betonowego, na przykład +7200. Punkt środka ciężkości jest używany do określenia poziomu siatki zespołu betonowego. Jeśli środek ciężkości jest oddalony od poziomu siatki o więcej niż 100 mm, wówczas wyświetlone zostaną dwa powiększone poziomy siatki oddzielone myślnikiem: niższy i wyższy poziom siatki, np. +3600-+7200.

Zobacz również

ASSEMBLY_POSITION_CODE

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej