CAST_UNIT_VERTICAL_POSITION_CODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​VERTICAL_​POSITION_​CODE

Wyświetla wysokość poziomu siatki zespołu betonowego, na przykład +7200. Punkt środka ciężkości jest używany do określenia poziomu siatki zespołu betonowego. Jeśli środek ciężkości jest oddalony od poziomu siatki o więcej niż 100 mm, wówczas wyświetlone zostaną dwa powiększone poziomy siatki oddzielone myślnikiem: niższy i wyższy poziom siatki, np. +3600-+7200.

Zobacz również

ASSEMBLY_POSITION_CODE

Was this helpful?
Wstecz
Dalej