CLASS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CLASS

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Używać wyłącznie do ustawiania reguł w Edytorze szablonów. W przypadku zespołów wyświetla wartość ASSEMBLY, w przypadku elementów wyświetla wartość PART, a w przypadku śrub, otworów, podkładek itd. wyświetla wartość BOLT. W przypadku rysunków wyświetlaną wartością jest DRAWING, a w przypadku rewizji — REVISION.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej