CLASS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CLASS

Używać wyłącznie do ustawiania reguł w Edytorze szablonów. W przypadku zespołów wyświetla wartość ASSEMBLY, w przypadku elementów wyświetla wartość PART, a w przypadku śrub, otworów, podkładek itd. wyświetla wartość BOLT. W przypadku rysunków wyświetlaną wartością jest DRAWING, a w przypadku rewizji — REVISION.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej