CC_CROSS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC_CROSS

Wyświetla odległości między środkami prętów poprzecznych w siatce zbrojeniowej.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej