COUNTRY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

COUNTRY

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla nazwę kraju wprowadzoną w Właściwości projektu w Plik > Właściwości projektu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej