COUNTRY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

COUNTRY

Wyświetla nazwę kraju wprowadzoną w Właściwości projektu w Plik > Właściwości projektu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej