CROSS_SECTION_AREA

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CROSS_SECTION_AREA

Wyświetla powierzchnię (mm2) przekroju.

Zobacz również

PROFILE

Was this helpful?
Wstecz
Dalej