CROSS_SECTION_AREA

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CROSS_SECTION_AREA

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla powierzchnię (mm2) przekroju.

Zobacz również

PROFILE

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej