CC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla odległości między środkami rozłożonych równomiernie prętów zbrojeniowych lub siatki.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej