CC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC

Wyświetla odległości między środkami rozłożonych równomiernie prętów zbrojeniowych lub siatki.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej