CUSTOM.WALL_xxx

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CUSTOM.WALL_​xxx

W przypadku ścian wielowarstwowych dla konkretnego elementu dostępne są następujące obliczenia otworów i powierzchni. Wyniki obliczeń mogą być uwzględnione w raporcie użytkownika.

  • CUSTOM.WALL_CORNER_AREA: To jest powierzchnia fasady naroża ściany. Element naroża musi znajdować się na samym końcu narożnika, aby uzyskana została całkowita długość. Element naroża musi być określony w sposób objaśniony w poniższej sekcji Uwzględnianie naroży podczas obliczania powierzchni.

  • CUSTOM.WALL_GROSS_AREA: Powierzchnia brutto ściany.
  • CUSTOM.WALL_NET_AREA: Powierzchnia netto ściany. Wszystkie otwory wewnątrz ściany i/lub na granicach zewnętrznych ściany nie są uwzględniane.
  • CUSTOM.WALL_OPENINGS_AREA: To jest całkowita powierzchnia wszystkich otworów wewnątrz ściany i/lub na granicach zewnętrznych ściany.
  • CUSTOM.WALL_OPENINGS_N: To jest całkowita liczba wszystkich otworów wewnątrz ściany i/lub na granicach zewnętrznych ściany

W Edytorze szablonów te atrybuty znajdują się w podfolderze CUSTOM w oknie dialogowym Atrybut.

Poniższe przykłady pokazują powierzchnie brutto i netto ścian wielowarstwowych:

  • Powierzchnia brutto: Formuła obliczeń: (HxL) z wyłączeniem możliwych haków transportowych lub innych materiałów niebetonowych. Powierzchnia zaokrąglenia będzie uwzględniona w obliczeniach.

  • Powierzchnia netto Formuła obliczeń: HxL - ΣA i

Uwzględnianie zaokrągleń podczas obliczania powierzchni

Aby uwzględnić zaokrąglenia podczas obliczania powierzchni, upewnij się, że nazwa zaokrąglenia (L2 na powyższym obrazie) jest uwzględniona w pliku SandwichWallCornerPartNames.dat. W pliku wymienione są wszystkie aktualne nazwy elementów naroża. Jeśli raport korzystający z któregokolwiek z tych pól dostosowywania ścian jest generowany po raz pierwszy, plik jest wyszukiwany w normalnym trybie wyszukiwania, począwszy od folderu modelu, poprzez foldery zdefiniowane w opcjach zaawansowanych XS_PROJECT, XS_FIRM i XS_SYSTEM. Pierwszy znaleziony plik zostanie wczytany.

Uwaga:

Plik SandwichWallCornerPartNames.dat nie zostanie ponownie załadowany, nawet jeśli otwarty jest inny model i w związku z tym może się zdarzyć, że raport zostanie stworzony na podstawie innego modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej