CHECKED_BY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CHECKED_​BY

Ten atrybut pobiera wartość wprowadzoną w polu Sprawdzone przez na zakładce Stan w oknie dialogowym zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów elementu lub w oknie dialogowym właściwości zespołu. Wyświetla także wartość wprowadzoną w polu Sprawdzone przez w oknie dialogowym Obsługa rewizji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej