CONN_CODE_END1, CONN_CODE_END2

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CONN_CODE_END1, CONN_​CODE_​END2

Wyświetla wartość wprowadzoną w polu Kod połączenia na zakładce Warunki końcowe w oknie dialogowym atrybutów użytkownika elementu. CONN_CODE_END1 wyświetla wartość w polu Początek, a CONN_CODE_END2 w polu Koniec.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej