CONN_CODE_END1, CONN_CODE_END2

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CONN_CODE_END1, CONN_​CODE_​END2

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla wartość wprowadzoną w polu Kod połączenia na zakładce Warunki końcowe w oknie dialogowym atrybutów użytkownika elementu. CONN_CODE_END1 wyświetla wartość w polu Początek, a CONN_CODE_END2 w polu Koniec.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej