cambering

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

cambering

Wyświetla wartość wprowadzoną w polu Wygięcie na zakładce Parametry w oknie dialogowym zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów elementów.

Zobacz również

Wyginanie elementu

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej