CHECKED_DATE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CHECKED_​DATE

Wyświetla wartość wprowadzoną w polu Data kontroli na zakładce Stan w oknie dialogowym zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów elementu lub w oknie dialogowym właściwości zespołu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej