CUSTOM.HC_xxx

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CUSTOM.HC_​xxx

W przypadku płyt kanałowych dla konkretnego elementu dostępne są następujące obliczenia otworów i powierzchni. Wyniki obliczeń mogą być uwzględnione w raporcie użytkownika.

Nazwy właściwości raportu to:

  • CUSTOM.HC_GROSS_AREA: Powierzchnia brutto obliczona na podstawie formuły L*B, gdzie L to maksymalna długość płyty, a B — szerokość przekroju oryginalnej płyty kanałowej przed wykonaniem jakiegokolwiek wąskiego wycięcia.
  • CUSTOM.HC_INSUL_CUT_L: Całkowita długość liniowa cięcia izolacyjnego mierzona wzdłuż krawędzi izolacji, jeśli krawędź izolacji nie pokrywa się z zewnętrznymi krawędziami płyty.
  • CUSTOM.HC_NET_AREA: Powierzchnia netto płyty kanałowej. Powierzchnia netto wyklucza wszystkie otwory penetrujące.
  • CUSTOM.HC_OPENINGS_L: Całkowita długość obwodu wszystkich otworów płyty. Obwód jest mierzony wzdłuż „kształtu obszaru” otworu.
  • CUSTOM.HC_RECESSES_L: Całkowita długość obwodu wnęk (nieprzenikających całej grubości płyty). Obwód jest mierzony wzdłuż „kształtu obszaru” wnęki.
  • CUSTOM.HC_SAWINGS_END_L: Całkowita długość liniowa skośnego cięcia płyty. Należy wziąć pod uwagę, że równe zakończenia nie są wliczane do całkowitej długości linii cięcia.
  • CUSTOM.HC_SAWINGS_END_N: Całkowita liczba poszczególnych linii cięcia.
  • CUSTOM.HC_SAWINGS_SIDE: Całkowita długość cięcia równolegle względem środkowej osi płyty.

W Edytorze szablonów te atrybuty znajdują się w podfolderze CUSTOM w oknie dialogowym Atrybut.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej