CAST_UNIT_TYPE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_​UNIT_​TYPE

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla typ zespołu betonowego jako tekst (Precast lub Cast in place).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej