CLASS_ATTR

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CLASS_ATTR

W przypadku elementów, zbrojenia i powierzchni wyświetla numer klasy.

Dla zespołów i zespołów betonowych MAINPART.CLASS_ATTR wyświetla numer klasy elementu głównego.

W przypadku śrub, spoin i połączeń CLASS_ATTR można używać do wyświetlenia numeru klasy skręcanych, spawanych lub połączonych elementów. Na przykład, aby wyświetlić numer klasy śruby elementu głównego lub pierwszego drugorzędnego elementu, użyj MAIN_PART.CLASS_ATTR lub SECONDARY_1.CLASS_ATTR.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej